ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

Με τον όρο απεντόμωση εννοούμε την καταπολέμηση κάθε είδους εντόμου (κατσαρίδες, μύγες, κουνούπια) σε οποιοδήποτε χώρο, είτε οικιακό είτε επαγγελματικό. Εφόσον γίνει εκτίμηση της έντασης της προσβολής και αναγνώριση των εντόμων σε έναν χώρο αποφασίζεται η μέθοδος καθώς και τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όσον αφορά τα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ανάλογα τον χώρο σχεδιάζονται και εφαρμόζονται προγράμματα καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών με την συχνότητα εφαρμογών να καθορίζεται από την ένταση του προβλήματος της κάθε επιχείρησης.

Παρέχεται δωρεάν φάκελος παρασιτοκτονίας – μυοκτονίας με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά τα οποία είναι χρήσιμα σε οποιοδήποτε Υγειονομικό Έλεγχο καθώς και έγκυρο πιστοποιητικό απεντόμωσης-μυοκτονίας.

Αναλαμβάνουμε:

 • Έκδοση κοινοχρήστων
 • Καθαρισμούς
 • Απολυμάνσεις
 • Απεντομώσεις
 • Πετρέλαιο
 • Πυροσβεστήρες – Πυρασφάλεια
 • Θερμοϋδραυλικά
 • Συντήρηση κήπου και εξωτερικών χώρων
 • Αποφράξεις – Αποχετεύσεις
 • Συντήρηση φρεατίων
 • Επισκευές – Ανακαινήσεις
 • Συνεργείο συστημάτων θέρμανσης
 • Νομική υποστήριξη

Ένας πλήρης φάκελος περιλαμβάνει:

 • Άδεια υπεύθυνου επιστήμονα
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό
 • Εγκρίσεις σκευάσματος και δελτία δεδομένων ασφαλείας
 • Πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων
 • Μυοκτονία (χαρτογράφηση και καταναλώσεις)
 • Δελτίο παρακολούθησης
 • Βεβαίωση εργασιών

Γενικά τα έντομα, αλλά ειδικότερα οι κατσαρίδες και τα ποντίκια προκαλούν ιδιαίτερα σοβαρότατα προβλήματα στην οικονομική και στην κοινωνική μας ζωή αλλά κυρίως είναι επικίνδυνα για την υγεία μας. Αλλεργίες, δηλητηριάσεις και πολλές άλλες ενοχλήσεις αποτελούν παρενέργειες της δραστηριότητας των παρασίτων αυτών. Για αυτό το λόγο θεωρείται απαραίτητη τουλάχιστον μία ετήσια απολύμανση και ακόμη καλύτερα ανά 6 μήνες ή ανάλογα την περίπτωση.

Μην αφήνετε στην τύχη την υγεία τη δική σας αλλά και των ανθρώπων που αγαπάτε.

Η απολύμανση είναι δείγμα πολιτισμού και απαίτηση υγείας.

error: Content is protected !!