ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η Νομική κάλυψη της Διαχείρισης Πολυκατοικίας (ή και Εμπορικού Κέντρου) είναι επίκαιρη καθώς είναι πλέον συχνές οι περιπτώσεις άρνησης καταβολής των κοινοχρήστων από ενοίκους, με αποτέλεσμα την αδυναμία αγοράς πετρελαίου από πλευράς Διαχείρισης. Το συμβόλαιο Νομικής Προστασίας Διαχείρισης προστατεύει και διεκδικεί εκ μέρους του κοινού φορέα της Διαχείρισης παρέχοντας: Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης για ζημιές από τρίτους στους κοινόχρηστους χώρους. Υπεράσπιση του Διαχειριστή σε Ποινικά Δικαστήρια για εξ αμελείας παραβάσεις ποινικών διατάξεων που διώκονται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν έγκλησης (μήνυσης)από τρίτο. Διεκδίκηση και απόκρουση Ενοχικών Συμβάσεων της Διαχείρισης (συνεργεία επισκευών, θυρωροί κλπ.) Διεκδίκηση κατά ασφαλιστικών εταιριών για διαφορές που απορρέουν από Ασφαλιστήρια Συμβόλαια κοινοχρήστων χώρων της Διαχείρισης. Διεκδίκηση οφειλομένων κοινόχρηστων δαπανών. Νομικές συμβουλές για θέματα που άπτονται των παραπάνω.

Αναλαμβάνουμε:

 • Έκδοση κοινοχρήστων
 • Καθαρισμούς
 • Απολυμάνσεις
 • Απεντομώσεις
 • Πετρέλαιο
 • Πυροσβεστήρες – Πυρασφάλεια
 • Θερμοϋδραυλικά
 • Συντήρηση κήπου και εξωτερικών χώρων
 • Αποφράξεις – Αποχετεύσεις
 • Συντήρηση φρεατίων
 • Επισκευές – Ανακαινήσεις
 • Συνεργείο συστημάτων θέρμανσης
 • Νομική υποστήριξη

Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις που δημιουργούν προβλήματα τα οποία χρειάζονται νομική κάλυψη είναι η παρακάτω: 

 • άρνηση καταβολής κοινοχρήστων από ένοικο διαμερίσματος
 • κατηγορία του διαχειριστή για παραβάσεις του υγειονομικού κώδικα ή άλλα ποινικά αδικήματα εξ’ αμελείας
 • άρνηση ή καθυστέρηση πληρωμής από ιδιοκτήτη για δαπάνες συντήρησης κτιρίου όπως μόνωση, βάψιμο κτλ.
 • αποζημίωση σε περίπτωση ζημιών από τρίτους σε κοινόχρηστους χώρους
 • διαφορές για την πρόσληψη διαφόρων τεχνητών όσο αφορά την ποιότητα ή την τιμή της παρεχόμενης εργασίας πχ. ηλεκτρολόγου ή υδραυλικού
 • διαφορές με τους προμηθευτές πετρελαίου που αφορούν το φορτίο ή την ποιότητά του και
 • ζημιές που αυτό μπορεί να προκαλέσει ελαττωματικές συσκευές κοινή χρήσης όπως λέβητας ή καυστήρας πρόσφατα αγορασμένα
error: Content is protected !!