ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Συντηρήσεις λέβητα – καυστήρα πετρελαίου – φυσικού αερίου / υγραερίου

Η ετήσια συντήρηση του συστήματος καυστήρα – λέβητα είναι μια διαδικασία απαραίτητη καθώς τα κατάλοιπα της καύσης μπορούν να μειώσουν σημαντικά στην εξοικονόμηση του πετρελαίου (που συχνά φτάνει έως και 50%), στη μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος θέρμανσης και στη βελτίωση της αντοχής του καυστήρα με την πάροδο του χρόνου, κάτι στο οποίο μας απαλλάσσει από έξοδα για έκτακτες βλάβες. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους λέβητες – καυστήρες φυσικού αερίου / υγραερίου. Η σωστή λειτουργία μια εγκατάστασης φυσικού αερίου και η διασφάλιση  της μέγιστης απόδοσης του συστήματος προϋποθέτει μια ποιοτική και συστηματική συντήρηση.

Αναλαμβάνουμε:

 • Έκδοση κοινοχρήστων
 • Καθαρισμούς
 • Απολυμάνσεις
 • Απεντομώσεις
 • Πετρέλαιο
 • Πυροσβεστήρες – Πυρασφάλεια
 • Θερμοϋδραυλικά
 • Συντήρηση κήπου και εξωτερικών χώρων
 • Αποφράξεις – Αποχετεύσεις
 • Συντήρηση φρεατίων
 • Επισκευές – Ανακαινήσεις
 • Συνεργείο συστημάτων θέρμανσης
 • Νομική υποστήριξη
 • Καθαρισμός του λέβητα για την απομάκρυνση τυχόν καταλοίπων
 • Έλεγχος στεγανότητας καπναγωγού λέβητα για την αποφυγή διαρροών καυσαερίων αν απαιτείται
 • Καθαρισμός και ρύθμιση καυστήρα για μεγαλύτερη εξοικονόμηση της καύσιμης ύλης και αλλαγή μπέκ
 • Καθαρισμός του φίλτρου της γραμμής τροφοδοσίας πετρελαίου
 • Οπτικός έλεγχος τοποθετημένων μονόμετρων ένδειξης πιέσεως του δικτύου νερο’υ θέρμανσης
 • Έλεγχος απαραίτητων ρυθμίσεων για την ορθή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης
 • Μέτρηση καυσαερίων με τη χρήση ηλεκτρονικού αναλυτή
 • Έκδοση φύλλου ελέγχου καυσαερίων
 • Έλεγχος του λέβητα και καθαρισμός
 • Έλεγχος καυστήρα
 • Έλεγχος καυσαερίων λέβητα, καπναγωγού
 • Έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Έλεγχος του αντισταθμιστή (εάν υπάρχει)
 • Έλεγχος των λοιπών αισθητήρων – αισθητήρων διαρροής
 • Έλεγχος των σπιράλ του φυσικού αερίου ή υγραερίου
 • Έλεγχος των μηχανισμών ελέγχου πίεσης (για υγραέριο)
 • Έλεγχος της δεξαμενής (για υγραέριο)
 • Αντικατάσταση των φιαλών πυρασφάλειας (ένα χρειάζεται)
 • Αντικατάσταση των φθαρμένων αισθητήρων πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης

Η συντήρηση του λεβητοστασίου πραγματοποιείται από κατόχους της νόμιμης άδειας του Υπουργείου Βιομηχανίας αλλά κυρίως βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία τους και τη συνεχή τους μετεκπαίδευση εγγυόμαστε της άρτια συντήρηση – ρύθμιση και επισκευή του καυστήρα και λέβητα του κτηρίου σας.

error: Content is protected !!